Sowuk gysyş turbasy we ýapylmagy

Göz aýlaň: Hemmesi
 • Telekommunikasiýa üçin Telsto sowuk gysgyç turbalary

  Telekommunikasiýa üçin Telsto sowuk gysgyç turbalary

  Telsto EPDM Sowuk gysyş turbalary zawod giňeldilip, aýrylyp bilinýän ýadroga ýygnalýan açyk, turba rezin ýeňlerdir.Bu uzaldylan ýagdaýda meýdan gurnamak üçin üpjün edilýär.Theadro, turbanyň gysylmagyna we suw geçirmeýän möhür emele getirmegine mümkinçilik berýän turbanyň içindäki baglanyşyk, terminal baglamak we ş.m. gurmak üçin ýerleşdirilenden soň aýrylýar.Izolýasiýa turbasy hiç hili hlorid ýa-da kükürt bolmadyk EPDM kauçukdan ýasalýar.Aýratynlyklary 1. Simönekeý ...
 • 4.3-10 birleşdirijä 1/2 ″ jumper üçin jel möhüriniň ýapylmagy

  4.3-10 birleşdirijä 1/2 ″ jumper üçin jel möhüriniň ýapylmagy

  Telsto gel möhür howany tassyklaýan gysgyç gabygy, perimetri möhür däl-de, tutuş baglanyşyga laýyk gelýän, ýokary derejede howa goraýjy ýerine ýetirijiligine alyp barýan ýokary laýyk gelýän möhürleýji jeli öz içine alýan howa geçirmeýän gorag görnüşidir.Mundan başga-da, berkitme ozalky ýapylmalaryň ähli artykmaçlyklaryny saklaýar - çalt we gurnamak aňsat, hiç hili gural gerek däl we gaýtadan ulanyp bolýar, ýöne SLIM dizaýny täze döreýän öýjükli saýtlaryň köp adamly RF birikdiriş nokatlaryna has laýyk gelýär ...
 • Howany goraýjy gysgyç gabynyň inçe ýapylmagy

  Howany goraýjy gysgyç gabynyň inçe ýapylmagy

  Telsto jeliniň ýapylmagy, daşky gurşawa täsir edýän koaksial kabel jumper-to-feeder, jumper-antenna we toprak birikdirijilerini möhürlemek üçin howa geçirmeýän ulgamdyr.Jaýda innowasion jel materialy bar we birleşdirijileri suw geçirmeýän täsirli çyglylyk bloky bilen üpjün edýär.Gurmagyň aňsatlygy we uzak möhletli gorag ony daşarky ösümlik kabelleri we birikdirijileri üçin ygtybarly we tygşytly möhürleme çözgüdine öwürýär.Telsto Gel möhüriniň ýapylmagy (Howa şi ...
 • Howa galkanlary gysgyç gabygy

  Howa galkanlary gysgyç gabygy

  Telsto Gel möhüriniň ýapylmagy (Howa galkanlary), daşky gurşawa täsir edýän koaksial kabel jumper-iýmitlendiriji, jumper-antenna we toprak birikdirijilerini möhürlemek üçin howa geçirmeýän ulgamdyr.Jaýda innowasion jel materialy bar we birleşdirijileri suw geçirmeýän täsirli çyglylyk bloky bilen üpjün edýär.Gurmagyň aňsatlygy we uzak möhletli gorag ony daşarky ösümlik kabelleri we birikdirijileri üçin ygtybarly we tygşytly möhürleme çözgüdine öwürýär.* IP reýting 68 * Ce ...
 • Howa galkany suw geçirmeýär

  Howa galkany suw geçirmeýär

  Telsto seriýaly gel möhüriniň ýapylmagy, simsiz aragatnaşyk diňlerinde RF birikmelerini goramak üçin döredilen, meselem, 3G ýa-da 4G, RF birikmeleriniň öňküsinden has dykyzlaşýan LTE öýjükli saýtlary we adaty howa izolýasiýa çözgütleri, lentalar we mastika. şeýle köp adamly ýerlerde ulanmak kyn.Telsto seriýalarynyň ýapylmagy täzeden girip bilýär, gaýtadan ulanylýar we gural az bolýar, bu bolsa wagt tygşytlaýjy, tygşytly we gurnaýjy üçin amatly howa geçirmeýän soluti ...
 • N birleşdirijisine 3/8 ″ kabel üçin jel möhüriniň ýapylmagy

  N birleşdirijisine 3/8 ″ kabel üçin jel möhüriniň ýapylmagy

  Gel möhüriniň ýapylmagy, howa geçirmeýän täze toplum.Öýjükli saýtlarda antenna birikdirijilerini we iýmitlendiriji birikdirijileri çalt möhürlemek üçin döredildi.Bu ýapylyşda innowasion jel materialy bar we çyglylyga we duz dumanyna garşy täsirli blok üpjün edýär.Gel möhüriniň ýapylmagy laboratoriýalardan berk synaglardan geçýär we uzak möhletli amaly ulanyşdan gowy seslenme alýar.Gurmak aňsatlygy we gaýtadan ulanylýan aýratynlyk olary tygşytly çözgüde öwürýär.Gel möhüriniň doly ululyklary ...
 • 1/2 ″ 1-5 / 8 ″ aralygyndaky koaksyň içerki baglanyşygy üçin jel möhüriniň ýapylmagy

  1/2 ″ 1-5 / 8 ″ aralygyndaky koaksyň içerki baglanyşygy üçin jel möhüriniň ýapylmagy

  Gel möhüriniň ýapylmagy, 1/2 ″ jumper kabeli bilen 1-5 / 8 ″ iýmitlendiriji kabeliň arasynda koaks birleşdirijisini çalt möhürlemek üçin döredilen plastik howa geçirmeýän berkitme.Adatça simsiz öýjükli minara kabel ulgamynda ulanylýar.Bu ýönekeý plastmassa gaba däl.Içinde gurlan ýumşak jel ony IP68 suw geçirmeýän tizlige öwürýär we açyk koaks birleşdirijileri üçin ajaýyp möhürlenmegi üpjün edýär.Görnüşleri: - Çalt gurmak, birnäçe sekunt wagt alyň.- Easyeňil gurnama, lenta ýok, mastika we gural gerek däl ...
 • Gel möhüriniň ýapylmagy, antenna 1/2 ″, gysga görnüşi

  Gel möhüriniň ýapylmagy, antenna 1/2 ″, gysga görnüşi

  Gel möhüriniň ýapylmagy, howa geçirmeýän täze toplum.Öýjükli saýtlarda antenna birikdirijilerini we iýmitlendiriji birikdirijileri çalt möhürlemek üçin döredildi.Bu ýapylyşda innowasion jel materialy bar we çyglylyga we duz dumanyna garşy täsirli blok üpjün edýär.Gel möhüriniň ýapylmagy laboratoriýalardan berk synaglardan geçýär we uzak möhletli amaly ulanyşdan gowy seslenme alýar.Gurmak aňsatlygy we gaýtadan ulanylýan aýratynlyk olary tygşytly çözgüde öwürýär.Gel möhüriniň ýapylmagynyň doly ululyklary: ...
 • 114 üçin howa galkany 12

  114 üçin howa galkany 12

  Telsto seriýaly howa izolýasiýasy / howa geçirmeýän berkitme, simsiz aragatnaşyk diňlerinde RF birikmelerini goramak üçin döredilen, mysal üçin, RF birikmeleriniň öňküsinden has dykyzlaşýan 2G, 3G ýa-da 4G öýjükli saýtlary we adaty howa izolýasiýa çözgütleri, lentalar. we mastiki şeýle köp adamly ýerlerde ulanmak kyn.Telsto seriýalarynyň ýapylmagy täzeden girip bilýär, gaýtadan ulanylýar we gural az bolýar, bu bolsa wagt tygşytlaýjy, tygşytly we gurnaýjy bolýar ...
 • Telsto seriýaly suw izolýasiýasynyň ýapylmagy

  Telsto seriýaly suw izolýasiýasynyň ýapylmagy

  Telsto seriýaly gidroizolýasiýa ýapylmagy, simsiz aragatnaşyk diňlerinde RF birikmelerini goramak üçin döredilen, meselem, 3G ýa-da 4G, RF birikmeleriniň öňküsinden has dykyzlaşýan LTE öýjükli saýtlary we adaty howa izolýasiýa çözgütleri, lentalar we mastika. şeýle köp adamly ýerlerde ulanmak kyn.Telsto seriýaly gidroizolýasiýa ýapylmagy gaýtadan ulanylyp bilner, gaýtadan ulanylyp bilner we gural az bolar, bu bolsa wagt tygşytlaýjy, tygşytly we gurnaýjy üçin amatly howa şerti bolar ...
 • Telsto Gel möhüriniň ýapylmagy (Howa galkanlary)

  Telsto Gel möhüriniň ýapylmagy (Howa galkanlary)

  Telsto Gel möhüriniň ýapylmagy (Howa galkanlary), daşky gurşawa täsir edýän koaksial kabel jumper-iýmitlendiriji, jumper-antenna we toprak birikdirijilerini möhürlemek üçin howa geçirmeýän ulgamdyr.Jaýda innowasion jel materialy bar we birleşdirijileri suw geçirmeýän täsirli çyglylyk bloky bilen üpjün edýär.Gurmagyň aňsatlygy we uzak möhletli gorag ony daşarky ösümlik kabelleri we birikdirijileri üçin ygtybarly we tygşytly möhürleme çözgüdine öwürýär.* IP reýting 68 * Ce ...
 • Telsto seriýaly gel möhüriniň ýapylmagy

  Telsto seriýaly gel möhüriniň ýapylmagy

  Telsto Gel möhüriniň ýapylmagy (Howa galkanlary), daşky gurşawa täsir edýän koaksial kabel jumper-iýmitlendiriji, jumper-antenna we toprak birikdirijilerini möhürlemek üçin howa geçirmeýän ulgamdyr.Jaýda innowasion jel materialy bar we birleşdirijileri suw geçirmeýän täsirli çyglylyk bloky bilen üpjün edýär.Gurmagyň aňsatlygy we uzak möhletli gorag ony daşarky ösümlik kabelleri we birikdirijileri üçin ygtybarly we tygşytly möhürleme çözgüdine öwürýär.* IP reýting 68 * Ce ...
1234Indiki>>> Sahypa 1/4