Logistika we inwentar

Logistika

Telsto, müşderilerimiziň strategiki amaly zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin çeýe, ulaldylan we ýöriteleşdirilen çözgütleri hödürleýär.
Telsto, müşderiniň eltiş gyssaglylygyna, harytlaryň göwrümine we agramyna we ş.m. laýyklykda iň dogry iberiş çözgütlerini hödürleýär.
Deňiz ýakasynda
Howa arkaly
Express arkaly
DDP hyzmaty
DDU hyzmaty
Iberiş tranzit hyzmaty

Öwreniş dolandyryşy

“Telsto” markaly iýmitlendiriji kabeli, iýmitlendiriji gysgyçlar, RF birikdirijiler we ş.m. ýaly käbir önümleriň sanawyny ýöredýär. Telsto birnäçe inwentar hyzmatlaryna kömek etmek üçin enjamlaşdyrylan.Şu gün biziň bilen habarlaşyň!

Logistika we inwentar
Logistika we inwentar1