RF birikdiriji we adapter

Göz aýlaň: Hemmesi
 • DIN 7/16 SERIES 1-5 / 8 ″ iýmitlendiriji kabeli üçin RF COAXIAL CONNECTORS

  DIN 7/16 SERIES 1-5 / 8 ″ iýmitlendiriji kabeli üçin RF COAXIAL CONNECTORS

  1. Häsiýetli impedans: 50Ω 2. quygylyk aralygy: 0-4 GGs 3. Aragatnaşyk garşylygy Içki geçiriji: ≤10 mΩ Daş geçiriji: ≤4mΩ 4. izolýasiýa garşylygy ≥5000MΩ 5. Dielektrik çydamlylygy1.306.6. Çydamlylygy 500 sikl Sargyt gollanmasy 1. Sorag-hünär sitatasy.2. Bahasyny, gurşun wagtyny, çeper eserleri, töleg möhletini we ş.m. tassyklaň 3. Telsto satuwy Proforma fakturasyny erkinlik möhüri bilen iberýär.4. Müşderi goýum üçin töleg töleýär we bize bank kwitansiýasyny iberýär.5. Başlangyç önümçilik tapgyry - habar beriň ...
 • PIM 7/16 DIN Erkek 4.3-10 aýal adapter

  PIM 7/16 DIN Erkek 4.3-10 aýal adapter

  Telsto RF adapteri öýjükli esasy stansiýalarda, paýlanan antenna ulgamlarynda (DAS) we kiçi öýjükli programmalarda giňden ulanylýan önümdir.Işleýiş ýygylygy diapazony DC-3 GHz bolup, ajaýyp VSWR öndürijiligi we pes passiw intermodulýasiýasy (pes PIM3 ≤ - 155dBc (2 × 20W))。 characteristics Bu aýratynlyklar) ulanyjylara hilini ýokarlandyrmaga kömek edip biljek ýokary öndürijilik we ygtybarlylygy saýlaýar. simsiz aragatnaşyk ulgamlarynyň ygtybarlylygy. RF adapteri hökmünde Telsto RF adapteri giň ...
 • RF Coaxial N erkekden N aýal sag burç adapter birleşdirijisi

  RF Coaxial N erkekden N aýal sag burç adapter birleşdirijisi

  Telsto RF birleşdirijisi, DC-3 GHz iş ýygylygy diapazony, ajaýyp VSWR öndürijiligi we pes passiw intermodulýasiýasy bilen ýokary öndürijilikli radio birleşdirijidir.Bu görnüşli birleşdiriji öýjükli esasy stansiýalar, paýlanan antenna ulgamlary (DAS) we öýjükli programmalar üçin örän amatly, sebäbi bu programmalar signal geçirişiniň hilini we durnuklylygyny üpjün etmek üçin ýokary ýygylykly we ýokary öndürijilikli birikdirijileri talap edýär.Şol bir wagtyň özünde, koaksial adapter hem örän amaly radio ...
 • RF Coaxial N Erkekden N Erkek Adapter Birleşdirijisi

  RF Coaxial N Erkekden N Erkek Adapter Birleşdirijisi

  Telsto RF birleşdirijisi simsiz aragatnaşyk ulgamynda giňden ulanylýan birleşdiriji.Işleýiş ýygylygy diapazony DC-3 GHz.Ajaýyp VSWR öndürijiligi we pes passiw intermodulýasiýasy bar.Örän durnukly signal geçirijisi we ajaýyp aragatnaşyk hili bar.Şonuň üçin bu birleşdiriji ýokary tizlikli we täsirli aragatnaşyk we maglumat geçirişini üpjün etmek üçin öýjükli esasy stansiýalar, paýlanan antenna ulgamlary (DAS) we öýjükli programmalar üçin örän amatlydyr.Şol bir wagtyň özünde, kärdeşler ...
 • N Aýaldan Din Erkek Adapteri

  N Aýaldan Din Erkek Adapteri

  Telsto RF Adapter DC-6 GHz amaly ýygylyk diapazonyna eýe, ajaýyp VSWR öndürijiligini we Pes Passiw Inter modulýasiýasyny hödürleýär.Bu öýjükli esasy stansiýalarda, paýlanan antenna ulgamlarynda (DAS) we kiçi öýjükli programmalarda ulanmak üçin amatly bolýar.7 16 DIN Erkekden N Zenan adapteri, antenna ulgamlarynda ýa-da esasy stansiýalarda giňden ulanylýan ýokary güýçli RF birleşdirijisi bolup, päsgelçilik we intermodulýasiýa ret etmek meselesinde has gowy çykyş edýär.DCygylyk aralygy DC-6GHz Pr ...
 • 1/2 ″ çeýe RF kabeli üçin DIN Erkek sag burç birleşdirijisi

  1/2 ″ çeýe RF kabeli üçin DIN Erkek sag burç birleşdirijisi

  Telsto RF Connector, DC-6 GHz amaly ýygylyk diapazonyna eýe, ajaýyp VSWR öndürijiligini we Pes Passiw Inter modulýasiýasyny hödürleýär.Bu öýjükli esasy stansiýalarda, paýlanan antenna ulgamlarynda (DAS) we kiçi öýjükli programmalarda ulanmak üçin amatly bolýar.7-16 (DIN) koaksial birleşdirijiler - pes dykyzlykly we modulýasiýa bilen ýokary kwaltly koaksial birleşdirijiler. Redio geçirijiler bilen orta we ýokary güýje geçiş we jübi telefonyndaky ýaly alnan signallaryň pes PIM geçirijisi ...
 • RF 7/16 DIN 1-1 / 4 inç koaksial kabel üçin aýal birikdiriji

  RF 7/16 DIN 1-1 / 4 inç koaksial kabel üçin aýal birikdiriji

  7/16 Din birleşdirijisi, ýokary güýç, pes ýitgi, ýokary iş naprýa .eniýesi, ajaýyp suw geçirmeýän öndürijiligi we dürli gurşawda ulanylýan ykjam aragatnaşyk (GSM, CDMA, 3G, 4G) ulgamlaryndaky açyk esasy stansiýalar üçin ýörite döredildi.Gurmak aňsat we ygtybarly baglanyşyk üpjün edýär.7-16.
 • RF 7/16 7/8 gasynlanan kabel üçin aýal zenan göni birleşdiriji

  RF 7/16 7/8 gasynlanan kabel üçin aýal zenan göni birleşdiriji

  7/16 Din birleşdirijisi, ýokary güýç, pes ýitgi, ýokary iş naprýa .eniýesi, ajaýyp suw geçirmeýän öndürijiligi we dürli gurşawda ulanylýan ykjam aragatnaşyk (GSM, CDMA, 3G, 4G) ulgamlaryndaky açyk esasy stansiýalar üçin ýörite döredildi.Gurmak aňsat we ygtybarly baglanyşyk üpjün edýär.Koaksial birleşdirijiler, giň ýaýlym ýygylygy diapazony, 18 GGs ýa-da has ýokary RF signallaryny geçirmek üçin ulanylýar we esasan radar, aragatnaşyk, maglumat geçiriş we howa giňişliginde ulanylýar ...
 • DIN 1/2 ″ Super çeýe RF kabeli üçin aýal birleşdiriji

  DIN 1/2 ″ Super çeýe RF kabeli üçin aýal birleşdiriji

  7/16 Din birleşdirijisi, ýokary güýç, pes ýitgi, ýokary iş naprýa .eniýesi, ajaýyp suw geçirmeýän öndürijiligi we dürli gurşawda ulanylýan ykjam aragatnaşyk (GSM, CDMA, 3G, 4G) ulgamlaryndaky açyk esasy stansiýalar üçin ýörite döredildi.Gurmak aňsat we ygtybarly baglanyşyk üpjün edýär.Telsto 7/16 Din birleşdirijileri, 50 Ohm impedansly erkek ýa-da aýal jynsda bar.7/16 DIN birleşdirijilerimiz göni ýa-da dogry burç wersiýalarynda, şeýle hem 4 deşik flanes, bul ...
 • RF birikdiriji 4.3-10 Mini DIN 1/2 iýmitlendiriji kabeli üçin erkek sag burç

  RF birikdiriji 4.3-10 Mini DIN 1/2 iýmitlendiriji kabeli üçin erkek sag burç

  4.3-10 seriýasy, RRU-ny antenna birikdirmek üçin ykjam ulgam enjamlarynyň artýan öndürijilik isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredildi.Bu birleşdirijileriň kiçi göwrümi we pes agramy ykjam radio tor komponentleriniň miniatýurizasiýasyna adalat berýär.Wilka birikdirijileriniň nurbatynyň üç dürli birikdirme mehanizmi, çalt gulplamak / basmak we el nurbat görnüşleri ähli jak birikdirijileri bilen jübüt bolup biler.Interfeýs IEC 60169-54 laýyklykda elektrik häsiýetli impedans 50 ohm Frequenc ...
 • RF Adapter Coaxial 4.3 10 Aýaldan 7/16 DIN Erkek

  RF Adapter Coaxial 4.3 10 Aýaldan 7/16 DIN Erkek

  RF 4.3 / 10 aýal adapterleri ajaýyp pes PIM (Passiw Inter modulýasiýa) bilen kiçijik, ýeňil çözgütdir.Adapterler 0-6 GGs ýygylyk diapazony bolan ykjam dizaýnda we aýratynlykda ajaýyp öndürijilik hödürleýär.Dürli birikdirme konfigurasiýalary bilen döredilen bu adapterleri gurmak aňsat, bäsdeşlik artykmaçlygyny we ygtybarly elektrik öndürijiligini üpjün edýär.4.3 / 10 adapterler telekommunikasiýa, DAS torlary, kiçi öýjükli ulgamlar we ykjam programmalar üçin amatly ...
 • 4.3-10 1/2 ”çeýe RF kabeli üçin erkek birleşdiriji

  4.3-10 1/2 ”çeýe RF kabeli üçin erkek birleşdiriji

  1. RF birikdiriji we kabel ýygnagyna üns berýäris.2. Esasy tehnologiýany doly ussatlygy bilen güýçli we döredijilikli gözleg we barlag toparymyz bar.Performanceokary öndürijilik birleşdirijiniň önümçiligini ösdürmäge borçlanýarys we birleşdiriji innowasiýa we önümçilikde öňdebaryjy orny eýelemäge özümizi bagyşlaýarys.3. Adaty RF kabel gurnamalarymyz gurlup, bütin dünýäde iberilýär.4. RF kabel gurnamalary köp dürli birleşdiriji görnüşler we aýratyn uzynlyklar bilen öndürilip bilner ...
1234Indiki>>> Sahypa 1/4