DIN 1/2 ″ Super çeýe RF kabeli üçin aýal birleşdiriji


 • Gelip çykan ýeri:Şanhaý, Hytaý (materik)
 • Marka ady:Telsto
 • Model belgisi:TEL-DINF.12S-RFC
 • Görnüşi:DIN 7/16 birleşdiriji
 • Arza: RF
 • Quygylyk:DC-3GHz
 • Dielektrik garşylyk:≥5000MΩ
 • Düşündiriş

  Aýratynlyklary

  Önüm goldawy

  7/16 Din birleşdirijisi, ýokary güýç, pes ýitgi, ýokary iş naprýa .eniýesi, ajaýyp suw geçirmeýän öndürijiligi we dürli gurşawda ulanylýan ykjam aragatnaşyk (GSM, CDMA, 3G, 4G) ulgamlaryndaky açyk esasy stansiýalar üçin ýörite döredildi.Gurmak aňsat we ygtybarly baglanyşyk üpjün edýär.

  Telsto 7/16 Din birleşdirijileri, 50 Ohm impedansly erkek ýa-da aýal jynsda bar.7/16 DIN birleşdirijilerimiz göni ýa-da dogry burç wersiýalarynda, şeýle hem 4 deşik flanes, köp kelleli, 4 deşik paneli ýa-da az wariantlary bar.Bu 7/16 DIN birleşdiriji dizaýnlary gysgyç, gysgyç ýa-da lehim goşundylary usullarynda bar.

  Aýratynlyklary we peýdalary

  IM Pes IMD we pes VSWR ulgamyň işleýşini gowulandyrýar.

  ● Öz-özünden ýanýan dizaýn, adaty el gurallary bilen gurnamagyň aňsatlygyny üpjün edýär.

  ● Öňünden gurlan gap, tozandan (P67) we suwdan (IP67) goraýar.

  Os Fosfor bürünç / Ag örtülen kontaktlar we bürünç / üçburçly örtükli jisimler ýokary geçirijilik we poslama garşylyk berýär.

  din rf birleşdiriji Din aýal 12 ýaşa çenli

  Goýmalar

  ● Simsiz infrastruktura

  ● Esasy stansiýalar

  ● ningyldyrymdan goramak

  Hemra aragatnaşygy

  ● Antenna ulgamlary

  OLYMPUS DIGITAL KAMERA
  Interfeýs
  Boýunça IEC60169-4
  Elektrik
    Häsiýetli impedans 50ohm
  1 Quygylyk aralygy DC-3GHz
  2 VSWR ≤1.15
  3 Naprýatageeniýe bilen dielektrik Sea2700V RMS, 50Hz, deňiz derejesinde
  4 Dielektrik garşylyk ≥10000MΩ
  6 Garşylyk bilen habarlaşyň Daşarky aragatnaşyk≤1.5mΩ; Merkez bilen aragatnaşyk≤0.4mΩ
  7 Goýmak ýitgisi (dB) 0,15-den az
  8 PIM3 ≤-155dBc
  Mehaniki
  1 Çydamlylyk Jübütleşme siklleri ≥500
  Material we örtük
    Düşündiriş Material Plastinka / Ni
  1 Beden Bürünç Üç garyndy
  2 Izolýator PTFE -
  3 Merkeziň direktory QSn6.5-0.1 Ag
  4 Beýlekiler Bürünç Ni
  Daşky gurşaw
  1 Temperatura aralygy -40 ℃ ~ + 85 ℃
  2 Suw geçirmeýän IP67

  Goldaw:
  * Standardokary standart hil

  * Iň bäsdeşlik bahasy

  * Iň oňat telekom çözgütleri

  * Professional, ygtybarly we çeýe hyzmatlar

  * Meseleleri çözmegiň güýçli täjirçilik ukyby

  * Hasabyňyzyň ähli zerurlyklaryny bermek üçin bilimli işgärler

  gaplamak
  Süzgüçler we kombinatorlar

  Baglanyşykly

  Önümiň jikme-jik çyzgysy1
  Önümiň jikme-jik çyzgysy2
  Önümiň jikme-jik çyzgysy3
  Önümiň jikme-jik çyzgysy4

 • Öňki:
 • Indiki:

 • OLYMPUS DIGITAL KAMERA

  Model:TEL-DINF.12S-RFC

  Düşündiriş

  DIN 1/2 ″ Super çeýe kabel üçin aýal birleşdiriji

  Material we örtük
  Merkez bilen aragatnaşyk Bürünç / Kümüş örtük
  Izolýator PTFE
  Beden we daşarky geçiriji Bürünç / garyndy üçburçluk bilen örtülendir
  Gasket Silikon kauçuk
  Elektrik aýratynlyklary
  Aýratynlyklaryň impedansy 50 Ohm
  Quygylyk aralygy DC ~ 3 GHz
  Zolýasiýa garşylygy ≥5000MΩ
  Dielektrik güýji 2500 V rms
  Merkez kontakt garşylygy ≤0.4 mΩ
  Daşarky kontakt garşylygy ≤0.2 mΩ
  Goýmak ýitgisi ≤0.15dB@3GHz
  VSWR ≤1.08@-3.0GHz
  Temperatura diapazony -40 ~ 85 ℃
  PIM dBc (2 × 20W) ≤-160 dBc (2 × 20W)
  Suw geçirmeýän IP67

  TEL-DINF.12S-RFC3

  Gurnama görkezmeleri N ýa-da 7/16 ýa-da 4310 1/2 ″ super çeýe kabel

  Baglaýjynyň gurluşy: (1-nji surat)
  A. öň hoz
  B. arka hozy
  C. gap

  Gurnama görkezmeleri001

  Zolak ölçegleri diagrammada görkezilişi ýaly (2-nji surat), kesilende üns berilmelidir:
  1. Içki geçirijiniň ahyrky ýüzüni gysmaly.
  2. Kabeliň ahyrky ýüzündäki mis şkalasy we gabyk ýaly hapalary aýyryň.

  Gurnama görkezmeleri002

  Möhürleýiş bölegini ýygnamak: Möhürleýji bölegini diagrammada görkezilişi ýaly kabeliň daşky geçirijisi boýunça nurbatlaň (3-nji surat).

  Gurnama görkezmeleri003

  Yzky hozy ýygnamak (3-nji surat).

  Gurnama görkezmeleri004

  Öň we arka hozy diagrammada görkezilişi ýaly nurbat bilen birleşdiriň (5-nji surat)
  1. Burawlamazdan ozal, halka ýüzüne çalgy ýagyny çalyň.
  2. Yzky hozy we kabeli hereketsiz saklaň, esasy gabyk korpusynyň arka gabygynyň üstünde nurbat.Maýmyn wilkasyny ulanyp, yzky gabyk göwresiniň esasy gabygyny gysyň.Gurnamak tamamlandy.

  Gurnama görkezmeleri005

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň