Iýmitlendiriji gysgyç we asgyçlar

Göz aýlaň: Hemmesi
 • Univershliumumy Snap-in Hanger 2-1 / 4 ''

  Univershliumumy Snap-in Hanger 2-1 / 4 ''

  · 1. Apparat zerurlygy bolmazdan kabel birikdirilmegine rugsat berýär · 2. ghli gasynlanan kabellerde ýa-da EPDM rezin goýmak üçin ulanmak üçin · 3. Material: SS304 · 4. Gurluşyň elini kesmezligi üçin ähli gyralary tekiz.Düşündiriş Kabel ululygy UOM TEL-US12 alhliumumy Snap-in 1/2 '' koaks bloklary üçin 16-17mm 10 TEL-US58 Univershliumumy Snap-in 5/8 '' koaks bloklary 10 TEL-US78 Universal 22-23mm Kit “TEL-US114 Universal Snap-in” 1-1 / 4 üçin 7 / 8'coax bloklary 27-29mm bloklary üçin gysga ...
 • Iýmitlendiriji gysgyç 78 '' 3 deşik

  Iýmitlendiriji gysgyç 78 '' 3 deşik

  Tehniki aýratynlyklar Önümiň görnüşi 7/8 '' kabel üçin, 3 deşik Hanger görnüşi leeke görnüşli kabel görnüşli iýmitlendiriji kabel ölçegi 7/8 dýuým deşikler / işleýär 3 deşik : Burç adapteri 1pc sapak 2pc Boltlar we hozlar 2 set Plastiki eýerler ...
 • Telsto Kabel Fiksirleme Klipi, Iýmitlendiriji gysgyç Optiki kabel 2 5-7mm rezin bilen Kabel 14.0-17.0mm rezin bilen

  Telsto Kabel Fiksirleme Klipi, Iýmitlendiriji gysgyç Optiki kabel 2 5-7mm rezin bilen Kabel 14.0-17.0mm rezin bilen

  RF koaksial kabel we öýjük diňiniň ýerleri.Öýjük diňinde ýa-da simsiz öýjükli saýtlarda çalt we aňsat gurnama bolup biler.Bizde iýmitlendiriji gysgyçlaryň köp görnüşi bar, şol sanda görnüşi, ýeke deşik görnüşi, goşa deşik görnüşi, zynjyr görnüşi, optiki süýümli labyr gysgyç görnüşi, bokurdak halkasy görnüşi, şlang gysgyç görnüşi we şöhlelenýän kabel asma görnüşi.“Telsto Telecom Feeder Clamp” ýokary hilli 304 poslamaýan polatdan we polipropilenden we ABS we EPDM rezin grommetden ýasaldy.Şeýle hem iýmitlendiriji gysgyjymyz SGS synag hasabatyndan geçdi ...
 • Kabel dakmak üçin garaşsyz adapterler

  Kabel dakmak üçin garaşsyz adapterler

  “Stand-Off” adapterleri asyjylary has uly agzalara gurnamaga mümkinçilik berýär.Boş ýüplükli goýmany aýyrmak, Snap-In Hangers-i kabul etmek üçin bu Stand-Off-i çalt öwürýär.Necessaryhli zerur çyzylan alty kelleli boltlary, hek hozy we gulp ýuwujylary öz içine alýar.“Stand-Offs”, tegelek minaranyň islendik agzasyna dakmak üçin tegelek agza adapterlerini ýa-da zolakly gaýyşlary kabul etmek üçin niýetlenendir.Bu Stand-Off adapterleri poslama garşy durmak üçin poslamaýan polatdan öndürilýär.Gurnama 1. Asyjy, hoz bilen durmak üçin berkidiň, bol ...
 • Threadüplükli taýajyklar

  Threadüplükli taýajyklar

  Threadüplükli taýajyklar ähli zerur enjamlary öz içine alýan ýapyk ýa-da açyk gurnamada giňden ulanylýar.Bu önümleriň materialy, çygly gurşawda poslama we poslama garşy ýokary derejeli 304 poslamaýan polatdyr.Aýratynlyklary: apparathli enjamlar bilen poslamaýan polatdan ýasalan taýajyk toplumy high qualityokary hilli kislota garşy polatdan ýasalan.● Dürli ululyklary özleşdirip bolýar ● Her toplumda 100 bölek bar: 10 sany sapak.30 ýuwujy.30 Gulp ýuwujy.30 hoz.Model ölçegli material kompo ...
 • Gaplaňlar üçin burç adapteri

  Gaplaňlar üçin burç adapteri

  Düşündiriş: Minara programmalary üçin 2-3 dýuým tegelek agza adapteri üçin üç taraplaýyn adapter Umumy spesifikasiýa Önümiň görnüşi Adapter material görnüşi Poslamaýan polat 304 paket mukdary 10 sany montaj 3/4 deşikden Ölçegleriň beýikligi 34,93 mm Daşarda uzynlygy 85,73 mm Daşky giňlik 41,28 mm Garnituralar Önümiň görnüşi tegelek agza adapteri (şlang gysgyjy) material görnüşi poslamaýan polat 304 Gabat gelýän diametri Maksimum 76,2mm (3 dýuým) Gabat gelýän diametri Mi ...
 • Garaşsyz adapterler, 34 ýa-da 38 deşik

  Garaşsyz adapterler, 34 ýa-da 38 deşik

  Kabeli düzeltmek üçin şlang gysgyçlary we gysgyçlar bilen birikdirilmeli garaşsyz adapterler, 3/4 ″ ýa-da 3/8 ″ deşikler.Iki görnüş: 3/4 ″ deşik we 3/8 ″ deşik Kabeliň iň ýokary ululygy: 1-5 / 8 ”koaksial kabel Gurluşyň ululygy: 3/8” kranly deşik (M10 sapak) Material: 304 Poslamaýan polatdan PVX halta, E ...
 • 78 köpükli dielektrik ýa-da şöhlelenýän koaksial kabel üçin kabel asgyç

  78 köpükli dielektrik ýa-da şöhlelenýän koaksial kabel üçin kabel asgyç

  Описание: 7/8 am köpükli dielektrik ýa-da şöhlelenýän koaksial kabel üçin kabel asgyç● ribörite berkidilen gapyrga kabeliň saklanmagyny ýokarlandyrýar./ 3/8 ″ enjam enjamlary, saralma, tegelek agza adapterleri, burç adapterleri ýa-da garaşsyz enjamlar bilen dakyň.Gasynlanan we tekiz diwar kabellerine laýyk gelýär.Oor Içerde we daşarda ulanylyp bilner.Bölüm No. Kabel ölçeg birligi TEL-CH-1/2 1/2 ...
 • SNAP-IN HANGERLER ÜÇIN ANGLE ADAPTER

  SNAP-IN HANGERLER ÜÇIN ANGLE ADAPTER

  Burç adapterleri, diňiň aýagyna hiç hili deşik burawlamazdan burçly diň agzalaryna dürli kabel asgyçlaryny dakmak üçin ulanylýar.Kabelleri we enjamlary berkitmek üçin RF geçiriji liniýa ulgamyna köp ýörite gysgyçlar gerek bolansoň, Telsto bu ýörite programmalar üçin bu ýörite seti açdy.Müşderiniň talaplaryna esaslanyp gysgyç öndürip bileris.Umumy aýratynlyklar Adapteriň görnüşi Burç adapteri Material görnüşi Poslamaýan polat 304 Iň köp ýüklenýän üç gatly, kabelde 1 -5/8 ...
 • Syzdyryjy iýmitlendiriji asma kabel gysgyjy

  Syzdyryjy iýmitlendiriji asma kabel gysgyjy

  Iýmitlendiriji gysgyç, aragatnaşyk bazasy stansiýalary, gaýtalaýjy enjamlar, ýapyk örtük ulgamlary, simsiz peýjing we mikrotolkun aragatnaşyk ulgamlary üçin ulanylýan durnukly enjam.Leaky Feeder Kabel Hanger Kabel gysgyjy, şol bir wagtyň özünde elektrik kabelini we süýüm kabelini düzeltmek üçin ulanylýan öz-özüni gulplaýjy.Syzdyryjy iýmitlendiriji kabel asma kabel gysgyç aýratynlyklary gysgyç 1 syzdyrylan kabeli goramak üçin niýetlenendir.Gowy täsir-garşylyk we göz ýaşardyjylyk.Işleýiş temperaturasy: -40 ℃ + 80 every Her 1 m-den 1 sany kabel asgyç goýuň.Ot ...
 • Radiasiýa / syzýan kabel gysgyç

  Radiasiýa / syzýan kabel gysgyç

  Syzdyryjy gysgyçlar aragatnaşyk antennasynyň işlemeýän ýerinde, esasanam daglyk ýerlerde, depelerde, tunellerde, ýerasty demirýolda, ýerasty binalarda, söwda merkezinde we ykjam aragatnaşyk aýratyn antennasy bilen üpjün edilýän signal ýeterlik däl ýerlerde giňden ulanylýar.Telsto syzýan gysgyçlar dürli tunelleri gurmak we ýerasty gurluşyk ulgamlary üçin niýetlenendir.Bu önümleriň materialy ýokary standart poslamaýan polatdan we ýokary hilli neýlon pl ...
 • Tegelek agza adapteri 6 '' - 8 ''

  Tegelek agza adapteri 6 '' - 8 ''

  Poslamaýan polatdan ýasalan tegelek adapterler, adaty diň enjamlaryny tegelek diň agzalaryna, mastalara, turbalara we beýleki tegelek goldaw desgalaryna dakmak üçin ulanylýar.Standartönekeý agzanyň adapterini adaty asma enjamlarynda öňünden deşilen ýeriň üsti bilen iýmitlendiriň we ýerine duruň.Tegelek agza adapterleri şlang gysgyçlary ýa-da gurçuk enjamlary hökmünde hem bellidir.● qualityokary hilli poslamaýan polat materiallary.● Custöriteleşdirilen önümler we aňsat gurnama.Various Dürli ululykdaky turba, gysga adapter, garaşsyz adapter üçin amatly....
123456Indiki>>> Sahypa 1/6