Passiw DAS

Göz aýlaň: Hemmesi
 • DIN Erkek görnüşi 50W

  DIN Erkek görnüşi 50W

  Programma ykjam aragatnaşyk toruny optimizasiýa we ýapyk paýlaýyş ulgamy.Klaster aragatnaşygy, hemra aragatnaşygy, gysga tolkunly aragatnaşyk we aýlaw radiosy.Radar, Elektron nawigasiýa we elektron gapma-garşylyk.Aerokosmiki enjamlar ulgamlary.Material we örtük merkezi bürünç / kümüş örtük izolýatory PTFE korpus we daşarky geçiriji bürünç / üçburçly gazyk kremniý rezin elektrik häsiýetli häsiýetler Impedans 50 Oh ...
 • Logurnal döwürleýin Antenna 806-960 MGs we 1710-2700 MGs

  Logurnal döwürleýin Antenna 806-960 MGs we 1710-2700 MGs

  806-960 MGs we 1710-2700 MGs Dik polýarizasiýa Içerde ýa-da açyk ulanylyş diwary gurnamak ýa-da turba dakmak Ajaýyp görnüş pes tolkun gatnaşygy Programma: GSM / CDMA / DCS / PCS / 3G / 4G / LTE / WLAN / Wi-Fi ulgamy Antenna gurnamak, antennanyň egilme burçuny sazlamak üçin şu amallary ýerine ýetiriň ...
 • “Telsto Power” bölüjileri 2, 3 we 4 görnüşde

  “Telsto Power” bölüjileri 2, 3 we 4 görnüşde

  Aýratynlykly “Telsto Power” bölüjileri 2, 3 we 4 görnüşde bolup, kümüşden örtülen zolakly we boşluk senetlerini, alýumin jaýlarynda metal geçirijilerden peýdalanyň, ajaýyp giriş VSWR, ýokary güýç derejesi, pes PIM we gaty pes ýitgiler.Ajaýyp dizaýn usullary, amatly uzynlykdaky jaýda 698-den 2700 MGs-a çenli uzalýan giňlige mümkinçilik berýär.Gowak bölüjileri simsiz örtük we açyk paýlaýyş ulgamlarynda köplenç ulanylýar.bozulmaz diýen ýaly, pes ýitgi a ...
 • Jübüt 25dB

  Jübüt 25dB

  “Telsto Wide band” ugrukdyryjy birleşdirijiler bir signal ýolunyň beýlekisine diňe bir ugra tekiz birleşmegi üpjün edýär (direktiw diýilýär).Adatça esasy setire elektrik bilen birikdirilen kömekçi çyzykdan durýar.Kömekçi çyzygyň bir ujy gabat gelýän gutarma bilen hemişelik ýerleşdirildi.Direktiwalar (bir tarapa beýleki ugur bilen deňeşdirilende tapawudy) birikdirijiler üçin takmynan 20 dB, signalyň bir bölegi aýrylmaly bolanda ugrukdyryjy birikdirijiler ulanylýar ...
 • Telsto Dummy ýük

  Telsto Dummy ýük

  Ahyrky ýükler RF we mikrotolkun energiýasyny siňdirýär we adatça antenna we geçiriji ýük hökmünde ulanylýar.Şeýle hem, ölçeg bilen baglanyşykly bolmadyk bu portlary takyk ölçemegi üpjün etmek üçin häsiýetli päsgelçiliklerinde ýatyrmak üçin artikulýator we ugrukdyryjy jübüt ýaly köp portly mikrotolkun enjamlarynda gabat gelýän portlar hökmünde ulanylýar.Ahyrky ýükler, şeýle hem gödek ýükler diýilýär, garşylykly p üpjün edýän passiw 1 portly özara baglanyşyk enjamlary ...
 • Antenna gurmakda MIMO Omni Celling

  Antenna gurmakda MIMO Omni Celling

  Aýratynlygy: Ajaýyp görnüşi Gowy täsir garşylygy, suw geçirmeýän we poslama garşy ukyplylygy Polýus saklamak üçin gurnama toplumlary optimallaşdyrylan ölçeg Giň zolakly tehnologiýa, orta girdeji, pes tolkun gatnaşygy bilen işlenip düzülen programma: GSM / CDMA / DCS / PCS / 3G / 4G / LTE / WLAN / Wi-Fi ulgamy Antenany polýus bilen gurmak, antennanyň egilme burçuny sazlamak, boltlary, nurbatlary we hozlary berkitmek üçin şu proseduralary ýerine ýetiriň.(1) L şekilli gurnama toplumlary antenna boltuny deňleşdirmeli, geýmeli ...
 • Giň zolakly ugrukdyryjy jübüt 698-2700MHz N.

  Giň zolakly ugrukdyryjy jübüt 698-2700MHz N.

  “Telsto Wide band” ugrukdyryjy birleşdirijiler bir signal ýolunyň beýlekisine diňe bir ugra tekiz birleşmegi üpjün edýär (direktiw diýilýär).Adatça esasy setire elektrik bilen birikdirilen kömekçi çyzykdan durýar.Kömekçi çyzygyň bir ujy gabat gelýän gutarma bilen hemişelik ýerleşdirildi.Direktiwalar (bir tarapa beýleki ugur bilen deňeşdirilende tapawudy) birikdirijiler üçin takmynan 20 dB, signalyň bir bölegi aýrylmaly bolanda ugrukdyryjy birikdirijiler ulanylýar ...
 • Telsto RF ýük terminleri

  Telsto RF ýük terminleri

  Telsto RF ýük göterijileri alýumin bilen örtülen ýylylyk geçirijisinden, bürünç nikel bilen örtülen ýa-da poslamaýan polatdan gurlupdyr, pes PIM öndürijiligi.Ahyrky ýükler RF we mikrotolkun energiýasyny siňdirýär we adatça antenna we geçiriji ýük hökmünde ulanylýar.Şeýle hem, köp sanly portly mikrotolkun enjamynda aýlanyş we ugrukdyryjy jübüt ýaly gabat gelýän portlar hökmünde ulanylýar, ölçemä gatnaşmaýan bu portlaryň o-daky häsiýetli päsgelçiliklerinde ýatyrylmagy üçin ...
 • Gibrid kombinator 2 × 2

  Gibrid kombinator 2 × 2

  Aýratynlyklary ide Giň ýygylyk zolagy 698-4000MHz ◆ 2G / 3G / 4G / LTE / 5G örtügi ◆ Pes passiw inter-modulýasiýa ◆ Pes VSWR we goýmak ýitgisi ◆ izolokary izolýasiýa, ýapyk we açyk, IP65 building Gurluşyk çözgütleri üçin giňden ulanylýar ◆ ◆okary Direktiwlik / izolýasiýa input Giriş üçin 300W güýç bahasy, ýokary ygtybarlylyk ◆ Pes goýulmagy ýitirmek, pes VSWR, pes PIM (IM3) elektrik häsiýetnamalarynyň häsiýeti impedans 50 Ohm ýygylyk aralygy 698-2700 MGs Maks kuwwatlylygy 300w izolýasiýa ≥27 dB ýitgi ...
 • 2 Watt Din görnüşi Koaksial Dummy ýüküň bes edilmegi

  2 Watt Din görnüşi Koaksial Dummy ýüküň bes edilmegi

  RF ýük / bes etmek (adaty ýük diýlip hem atlandyrylýar) radio, antenna we beýleki görnüşler üçin adaty ulanmak, önümçilik, laboratoriýa synagy we ölçemek, goranmak / harby we ş.m. üçin berilýän koaksial terminator önümleriniň giň bölegi. çalt ibermäge ýörite taýýar.Koaksial radio ýygylygy ýüklemegimiz, N / Din birleşdirijileri bilen RF ýük dizaýnynda öndürilýär.Ahyrky ýükler RF we mikrotolkun energiýasyny siňdirýär we adatça ...
 • N Erkek görnüşi 50W

  N Erkek görnüşi 50W

  Hyzmatlarymyz 1. Gözlegiňize 24 sagadyň dowamynda jogap beriň.2. Töleg modeli: T / T, L / C, Paypal we Western Union, 3. Köp iberiş modelleri: Howa, Deňiz, Ekspress (DHL, Fedex, TNT UPS…) 4. Gurşun (gowşuryş) wagty: Adatça 14 sargyt alandan birnäçe gün soň, 5. adingük porty: Şanhaý.6. Kepillik döwri: Iberilenden soň 12 aýyň içinde.7. Talap boýunça iş gollanmasy (görkezme).8. Custöriteleşdirilen çyzgy, nusga we paket edilip bilner.Elektrik häsiýetnamalarynyň häsiýetleri Impedans 50 Oh ...
 • Gibrid kombinator 3 × 3

  Gibrid kombinator 3 × 3

  Aýratynlyklary ide Giň ýygylyk zolagy 698-4000MHz ◆ 2G / 3G / 4G / LTE / 5G örtügi ◆ Pes passiw inter-modulýasiýa ◆ Pes VSWR we goýmak ýitgisi ◆ Izolýasiýa, ýapyk we açyk, IP65 building Gurluşyk çözgütleri elektrik häsiýetleri üçin giňden ulanylýar Aýratynlyklaryň impedansy 50 Ohm ýygylyk diapazony 698-2690 MGs iň ýokary kuwwatlylygy 200w izolýasiýa ≥20dB VSWR ≤1.25 IMD3, dBc @ + 43DbMX2 ≤-155 Baglaýjy görnüşi DIN-Baglaýjylaryň mukdary 6 ope ...
1234Indiki>>> Sahypa 1/4