Pes PIM 4.3 / 10 aýal Jekden N erkek wilka göni adapter birleşdirijisi


 • Gelip çykan ýeri:Şanhaý, Hytaý (materik)
 • Marka ady:Telsto
 • Model belgisi:TEL-NM.4310F-AT
 • Görnüşi:N birleşdiriji
 • Arza: RF
 • Baglaýjy:N Erkek, 4.3-10 Aýal
 • Düşündiriş

  Aýratynlyklary

  Önüm goldawy

  Telsto RF Adapter DC-6 GHz amaly ýygylyk diapazonyna eýe, ajaýyp VSWR öndürijiligini we Pes Passiw Inter modulýasiýasyny hödürleýär.Bu öýjükli esasy stansiýalarda, paýlanan antenna ulgamlarynda (DAS) we kiçi öýjükli programmalarda ulanmak üçin amatly bolýar.

  RF 4.3 / 10 Adapterler ajaýyp pes PIM (Passiw Inter modulýasiýa) bilen kiçijik, ýeňil çözgütdir.

  Adapterler 0GHz-dan 6GHz-a çenli ýygylyk diapazony bolan ykjam dizaýnda we aýratynlykda ajaýyp öndürijilik hödürleýär.Dürli birikdirme konfigurasiýalary bilen döredilen bu adapterleri gurmak aňsat, bäsdeşlik artykmaçlygyny we ygtybarly elektrik öndürijiligini üpjün edýär.

  4.3 / 10 adapterleri ýokary üpjün etmek bilen telekommunikasiýa, DAS torlary, kiçi öýjükli ulgamlar we ykjam programmalar üçin amatlydyrsimsiz bazarlar üçin dykyzlyk çözgüdi.

  Telsto 4.3 10 aýaldan N erkek adapteri, 50 Ohm impedansly koaksial adapter dizaýny.Bu 50 Ohm 4.3 10 adapter, RF adapter aýratynlyklaryny takyklamak üçin öndürilýär we iň ýokary VSWR 1,15: 1 bolýar.

  TEL-NM.4310F-AT01

  Haryt

  Düşündiriş Bölüm No.

  RF Adapter

  4.3-10 Din aýal adapter TEL-4310F.DINF-AT
  4.3-10 Aýal-erkek erkek adapteri TEL-4310F.DINM-AT
  4.3-10 Aýaldan N Erkek Adapter TEL-4310F.NM-AT
  4.3-10 Erkekden Din Zenan Adapteri TEL-4310M.DINF-AT
  4.3-10 Erkekden Din Erkek Adapteri TEL-4310M.DINM-AT
  4.3-10 Erkekden N aýal adapteri TEL-4310M.NF-AT
  Din aýal-gyzdan erkek erkek sag burç adapteri TEL-DINF.DINMA-AT
  N Aýaldan Din Erkek Adapteri TEL-NF.DINM-AT
  N Aýaldan N Aýal Adapter TEL-NF.NF-AT
  N Erkekden Din Aýal Adapteri TEL-NM.DINF-AT
  N Erkekden Din Erkek Adapteri TEL-NM.DINM-AT
  N Erkekden N Aýal Adapteri TEL-NM.NF-AT
  N Erkekden N Erkek Sag Burç Adapteri TEL-NM.NMA.AT
  N Erkekden N Erkek Adapter TEL-NM.NM-AT
  4.3-10 Aýal 4.3-10 Erkek sag burç adapteri TEL-4310F.4310MA-AT
  DIN Aýaldan Din Erkek Sag Burç RF Adapteri TEL-DINF.DINMA-AT
  N Zenan RF Adapterine aýal sag burç TEL-NFA.NF-AT
  N Erkek 4.3-10 aýal adapter TEL-NM.4310F-AT
  N Erkekden N Aýal sag burç adapteri TEL-NM.NFA-AT

  Baglanyşykly

  Önümiň jikme-jik çyzgysy05
  Önümiň jikme-jik çyzgysy09
  Önümiň jikme-jik çyzgysy07
  Önümiň jikme-jik çyzgysy10

 • Öňki:
 • Indiki:

 • TEL-NM.4310F-AT3

  Model:TEL-NM.4310F-AT

  Düşündiriş

  N Erkek 4.3-10 aýal adapter

  Material we örtük
    Material örtük
  Beden Bürünç Tri-garyndy
  Izolýator PTFFE -
  Merkeziň direktory Fosfor bürünç Ag
  Elektrik aýratynlyklary
  Aýratynlyklaryň impedansy 50 Ohm
  Quygylyk aralygy DC ~ 6 GHz
  VSWR ≤1.10 (3.0G)
  Goýmak ýitgisi ≤ 0.10dB
  PIM ≤ -160dBc
  Dielektrik çydamly naprýa .eniýe Sea2500V RMS, 50Hz, deňiz derejesinde
  Dielektrik garşylyk ≥5000MΩ
  Mehaniki
  Çydamlylyk Jübütleşme siklleri ≥500
  Daşky gurşaw
  Temperatura diapazony -40 ~ + 85 ℃

  Gurnama görkezmeleri N ýa-da 7/16 ýa-da 4310 1/2 ″ super çeýe kabel

  Baglaýjynyň gurluşy: (1-nji surat)
  A. öň hoz
  B. arka hozy
  C. gap

  Gurnama görkezmeleri001

  Zolak ölçegleri diagrammada görkezilişi ýaly (2-nji surat), kesilende üns berilmelidir:
  1. Içki geçirijiniň ahyrky ýüzüni gysmaly.
  2. Kabeliň ahyrky ýüzündäki mis şkalasy we gabyk ýaly hapalary aýyryň.

  Gurnama görkezmeleri002

  Möhürleýiş bölegini ýygnamak: Möhürleýji bölegini diagrammada görkezilişi ýaly kabeliň daşky geçirijisi boýunça nurbatlaň (3-nji surat).

  Gurnama görkezmeleri003

  Yzky hozy ýygnamak (3-nji surat).

  Gurnama görkezmeleri004

  Öň we arka hozy diagrammada görkezilişi ýaly nurbat bilen birleşdiriň (5-nji surat)
  1. Burawlamazdan ozal, halka ýüzüne çalgy ýagyny çalyň.
  2. Yzky hozy we kabeli hereketsiz saklaň, esasy gabyk korpusynyň arka gabygynyň üstünde nurbat.Maýmyn wilkasyny ulanyp, yzky gabyk göwresiniň esasy gabygyny gysyň.Gurnamak tamamlandy.

  Gurnama görkezmeleri005

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň